Volt Iskolatársak Szövetsége

1958-1962 B osztály

Videók az osztályról