Tanárok névsora

német nyelv és irodalom, történelem szakos tanár
szakvizsgázott tanár
osztályfőnök-helyettes a 11.e osztályban
angol nyelv és irodalom szakos tanár
matematika, kémia szakos tanár
történelem, földrajz szakos tanár
francia nyelv és irodalom szakos tanár
osztályfőnök-helyettes a 12.d osztályban
magyar nyelv és irodalom, drámapedagógia szakos tanár
fizika, matematika szakos tanár
Jelenleg GYES-en.
matematika, drámapedagógia szakos tanár
testnevelés szakos tanár
etika szakos tanár
szakvizsgázott mesterpedagógus, könyvtáros tanár
fizika, matematika szakos tanár
tankönyvszerző, szaktanácsadó, mesterpedagógus, a fizika munkaközösség vezetője
osztályfőnök a 7.a osztályban
francia nyelv és irodalom szakos tanár
osztályfőnök-helyettes a 10.a osztályban
német szakos tanár
osztályfőnök-helyettes a 11.c osztályban
fizika, matematika szakos tanár
osztályfőnök-helyettes a 12.a osztályban
testnevelés szakos tanár
informatika, kémia, matematika szakos tanár
mesterpedagógus, mentortanár, a matematika munkaközösség vezetője
osztályfőnök a 10.d osztályban
magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár
fizika, matematika szakos tanár
osztályfőnök-helyettes a 7.b osztályban
ének-zene szakos tanár
karnagy
osztályfőnök a 11.c osztályban
biológia, kémia szakos tanár
a biológia-kémia munkaközösség vezetője
osztályfőnök-helyettes a 11.a osztályban

Oldalak