Tankönyvekkel kapcsolatos információk

Kedves Szülők!

 A 2024/2025. tanévben az állam térítésmentesen biztosítja a tankönyveket a 7-12. évfolyam valamennyi tanulója számára.

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket - a munkafüzetek, munkatankönyvek kivételével - a tanuló köteles a tanév végén*, vagy legkésőbb a szóbeli érettségi időpontjáig visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának. A munkafüzeteket és nyelvi munkatankönyveket a tanulók megtarthatják.

* Iskolánk minden tanévben közread egy listát azokról a tankönyvekről, amelyeket az egyes osztályoknak a tanév végén vissza kell adnia az iskolai könyvtárnak.

 

A tankönyvkölcsönzés szabályai a Veres Pálné Gimnázium Házirendjében:

A tankönyvekkel kapcsolatos tudnivalókat a tankönyvrendelési és tankönyvkezelési szabályzat tartalmazza, amely az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete. Amennyiben az iskolai könyvtárból kölcsönzött dokumentumok sérülten vagy jegyzetekkel ellátva kerülnek vissza a könyvtárba, a tanuló, vagy szülője köteles egy példányt beszerezni az adott dokumentumból. Az elveszített dokumentumok esetén a fentiekhez hasonlóan kell eljárni. Az ingyenes tankönyveket a diákok a könyvtáron keresztül kapják meg, s azt kötelesek a tanév végén visszaszolgáltatni. Természetes elhasználódásuk évi 25% lehet. Az ettől nagyobb mértékű állapoteltérés rongálásnak minősül, és ebben az esetben a tanuló vagy szülője köteles új példánnyal pótolni a tankönyvet.


A 2024/2025. tanévi tankönyvrendelés

Kedves Szülők!

 A Veres Pálné Gimnázium minden diáknak megrendelte a 2024/2025. tanévre a megfelelő tankönyveket. Önöknek nincs teendőjük ezzel kapcsolatban. A tankönyveket minden diák az első tanítási napon veheti át.

 

Tankönyvrendeléssel kapcsolatban a tankönyvfelelősnek írhatnak a muranyi.adrienn@vpg.hu e-mail címre.