A Pro Progressio Alapítvány középiskolai tanári díját kapta Koscsó Imre

Örömmel osztjuk meg a hírt, hogy Koscsó Imre, iskolánk tanára kapta a Pro Progressio Alapítvány középiskolai tanári díját.

2020-ban – immár 12. alkalommal – 12 középiskolai tanár vette át a Pro Progressio Alapítvány díját ünnepélyes keretek közt. A Műegyetem mellett működő szervezet kuratóriuma ebben az évben is olyan kiemelkedő eredményekkel rendelkező tanárokat részesített elismerésben, akiknek vannak nemzetközi és hazai versenyeken sikert elért tanítványaik, tanulóik jelentős számban érettségiznek emelt szinten vagy hátrányos körülmények között oktatva végeznek példamutató oktató-nevelő munkát.

 Ebben az elismerésben részesült kollégáink közül 2012-ben Bozsányi Krisztina, 2015-ben pedig Major Balázs is.

Az alábbi kiadványból megismerhetjük a nyertes pályázók munkásságát : http://proprogressio.hu/wp-content/uploads/2020/10/1-kozepiskola-2020.pdf

További információkat az alapítvány honlapján olvashatunk. http://proprogressio.hu/a-pro-progressio-alapitvany-kozepiskolai-tanari-dijainak-atadasa/

Kapcsolódó tanár: