Volt Iskolatársak Szövetsége

1956-1960 B osztály

Videók az osztályról