Volt Iskolatársak Szövetsége

1955-1959 B osztály

Videók az osztályról