Volt Iskolatársak Szövetsége

1954-1958 B osztály

Videók az osztályról