Volt Iskolatársak Szövetsége

1952-1956 B osztály

Videók az osztályról