Volt Iskolatársak Szövetsége

1951-1955 D osztály

Videók az osztályról