Volt Iskolatársak Szövetsége

1951-1955 D osztály

Osztályfőnök(ök)

Videók az osztályról