Volt Iskolatársak Szövetsége

1950-1954 B osztály

Videók az osztályról