Volt Iskolatársak Szövetsége

1948-1952 B osztály

Videók az osztályról