Volt Iskolatársak Szövetsége

1936 -1944 B osztály

Videók az osztályról