Volt Iskolatársak Szövetsége

1933-1941 B osztály

Videók az osztályról