Volt Iskolatársak Szövetsége

1929-1937 B osztály

Videók az osztályról