Volt Iskolatársak Szövetsége

1921-1929 B osztály

Videók az osztályról