Volt Iskolatársak Szövetsége

2013-2017 B osztály

Osztályfőnök(ök)

matematika, kémia
matematika

Az osztály tanárai

informatika
történelem
francia
angol
fizika
informatika
ének-zene
angol
olasz
pszichológia
angol
testnevelés
angol
informatika
magyar nyelv és irodalom, dráma
angol
magyar nyelv és irodalom, dráma
fizika, kémia
osztályfőnök-helyettes, olasz nyelv
történelem
angol
testnevelés
ének
rajz
magyar nyelv és irodalom
etika, életvitel
informatika
biológia
angol
média
angol

Videók az osztályról