Volt Iskolatársak Szövetsége

2011-2015 C osztály

Az osztály tanárai

matematika
francia
német
kémia
magyar nyelv és irodalom
testnevelés
angol
magyar irodalom
fizika
angol
német
testnevelés
ének-zene
rajz
etika, filozófia
matematika
informatika
fizika
biológia
magyar irodalom
magyar nyelv és irodalom
francia

Videók az osztályról

VPG osztálytánc 12.C 2015