Volt Iskolatársak Szövetsége

Az osztály tanulói

Kerekes Zsófia
Sümeghy Claudia
Szalay Dolóresz
Wagensommer Katalin