Volt Iskolatársak Szövetsége

Az osztály tanulói

Kovács Béla