Volt Iskolatársak Szövetsége

1968-1972 B osztály

Videók az osztályról