Volt Iskolatársak Szövetsége

1967-1971 B osztály

Videók az osztályról