Volt Iskolatársak Szövetsége

1963-1967 B osztály

Videók az osztályról