Volt Iskolatársak Szövetsége

1962-1966 B osztály

Videók az osztályról