A közösségi szolgálat szabályai

Kedves Lányok és Fiúk!

Az alábbiakban a közösségi szolgálatra vonatkozó törvényi és helyi szabályozókat olvashatjátok.

Ajánljuk a közösségi szolgálat megkezdése előtt figyelmesen olvassátok át az ismertetőt!

 Az iskolai közösségi szolgálat kötelező ideje az érettségi megkezdéséig 50 óra:

6. § 4)36 A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről)

 

A közösségi szolgálat lehetséges területeit a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133.§-a szabályozza.

A közösségi szolgálat végezhető részben az iskolán belül, illetve külső partnereknél. Az iskola külső partner szervezeteiről minden tanévben a honlapon tájékozódhatnak, illetve az osztályfőnökök adnak tájékoztatást.

Új partner szervezetekkel történő megállapodásról minden esetben egyéni mérlegelés alapján, az iskolavezetés, ill. a koordinátor tanár dönt.

Csak tanóránkívüli tevékenység számolható el közösségi szolgálatként.

I. Nem elszámolható tevékenységek:

-Tanóránbelülmegvalósulótevékenység,felkészülés

-Iskolaésosztályteremdíszítése

-TanulmányiésegyébtáboriGH

- Évnyitónésévzárón való szereplés

- Osztálykönyvtárosság

- Gólyaavató szervezése

- VPG-s napok

 

II. Elszámolható tevékenységek:

- Korrepetálás(rendszeres,vagyalkalomszerű):osztálytárs,évfolyamtárs,alsóbbévfolyamoskorrepetálása

- Ünnepségek:

o Tanármikulás

o Szalagavató: konferálás, felvezetés. kosártartás, táncos fellépők, palotás, keringő kisegítők

-          „Hostess” feladatok:

o Nyílt nap

o Beiratkozás

o Szóbeli felvételi

o Szülők és Nevelők Bálja

- Könyvtári tevékenység

- DÖK:

o Sportéjszaka szervezése

o Gólyakirándulás

o Gólyatábor

 

133. §  7)222 A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(5)221 A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül - szükség szerint a mentorral közösen - legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet)


A fontos az, hogy amit kitaláltok, és az iskola vezetés jóváhagyását megszerzitek hozzá,  eleget tegyen a törvényben foglalt meghatározásnak:

A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)

Tehát a következő tevékenységi területek jönnek szóba:  

a) egészségügyi,

b) szociális és jótékonysági,

c) oktatási, 

d) kulturális és közösségi,

e) környezet- és természetvédelemi, 

f) polgári- és katasztrófavédelmi,

g) közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

 

Lehet az 50 órát több projekt keretében, több év alatt teljesíteni. Ennek az az előnye, hogy többféle dolgot tudtok kipróbálni. Arra is van lehetőség, hogy egy nagy projekt keretében, vagy több egy év alatt lefutó program keretében teljesítsétek az 50 órát. Ha jól készítitek elő és szívvel végzitek feladataitokat rájöttök, hogy egy fantasztikus programnak és életre meghatározó élménynek lesztek részesei. Legyetek kreatívak és mérjétek fel környezetetekben, hogy miben lehettek hasznára másoknak, helyi közösségeteknek, környezeteteknek. 

További információt találsz a Közösségi szolgálat portálon.

 

2015.03.23. 12:50:12