Könyvtár és tehetséggondozás

 

Tehetséggondozás és könyvtár

A Veres Pálné Gimnáziumban a tehetséggondozás egy komplex tevékenységet folytató részegysége az iskola könyvtára. Szolgáltatásaival, nevelő – oktató munkájával komplex módon vesz részt az iskolai tehetséggondozásban. A komplexitást a hármas célrendszer adja:

-          Könyvtár-informatikai ismeretek segítségével a tanulásmódszertani ismeretek megerősítése, gyakoroltatása;

-          Folyamatos részvétel az iskolában folyó tehetségfejlesztő, tehetséggondozó szakmai műhelyek munkájában könyvtár-informatikai háttér biztosításával;

-          Egyéni tehetséggondozás

1.       Könyvtár – informatikai ismereteket helyi tantervünk alapján az informatika és magyar nyelv tantárgy keretében adjuk át.

A gyakorlásra szaktárgyi könyvtár-informatikán alapuló órákon van lehetőség. Erre igyekszünk kollégáink jó gyakorlatain keresztül felhívni a tanári kar figyelmét. Munkánk során a „gyakorlati gazdagítás” elvének megfelelően, a csoport ismeretében állítjuk össze a tananyagot. Feldolgozási képesség gazdagítására ad módot a könyvtár – informatika interdiszciplináris volta, amelyet tantervünkben is hangsúlyozunk.

Projektmunkával záruló könyvtárhasználati tematikus egység az informatika tantárgyban ( 2018.) Az oktatás eredménye: poszterek a mi matematikusaink ( tanárok és diákok) témakörben.A munkák a csatolmányban.

A foglalkozásokat tartotta: Hock Zsuzsanna

2.       Együttműködés könyvtárakkal

Az osztályfőnöki órákon kerül sor a legfontosabb fővárosi könyvtártípusok megismerésére.   A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár rendezvényeire felhívjuk diákjaink figyelmét, valamint versenyeire szívesen nevezzük tanulóinkat.

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár kiemelt partnere iskolánknak, rendszeresen látogatjuk főként nyelvi előkészítő osztályainkkal előadásaikat. Szorgalmazzuk aZ OKTV-re , tanulmányi versenyekre,nyelvvizsgára, felvételire készülő diákjainknál, hogy vegyék igénybe gazdag információs bázisát. Ennek érdekében könyvtárlátogatásokat szervezünk. A két intézmény együttműködése oly szoros, hogy megállapodás is született, amelynek aktualizálása folyamatban.

Az Országos Széchenyi Könyvtárba a valóban tehetség – ígéret diákjaink jutottak, jutnak el.  Közülük szinte valamennyien, mint egyetemisták járnak vissza a nemzeti könyvtárba. Az osztályfőnökökkel egyeztetve minden évben lehetőségünk nyílik arra, hogy az egy tudományág iránt érdeklődők a különleges gyűjteményekbe ( színháztörténet, térképtár, könyvtártudományi szakkönyvtár) is eljussanak.

3.       Egyéni tehetséggondozás lehetőségei

Az egyéni tehetséggondozás témafigyeléssel, informatikai háttérrel és különböző speciális adatbázisok elérésével is támogatjuk. Természetesen nagy jelentőséget tulajdonítunk az egyéni foglalkozásnak, amelyek keretében igyekszünk egy-egy tanulmányi és mentális problémát is megoldani, amellyel gyakran szembekerülnek a kiemelkedő tehetségek. Az asszertivitás módszerét sikerrel sajátíttatjuk el velük ezeken az alkalmakon.

Készítette: Hock Zsuzsanna (könyvtárostanár)

Csatolmány: 

2017.01.23. 12:56:38